Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Propylene glycol ether methyl (PGME) là một chất lỏng không màu có mùi ether, hòa tan hoàn toàn trong nước.
1. Tính chất:
- Số Cas: 107-98-2
- Công thức phân tử: CH3OCH2CHOHCH3
- Khối lượng phân tử:
- Ngoại quan: Chất lỏng không màu
- Mùi: ether
- Tỉ trọng:
- Nhiệt độ đông đặc:
- Nhiệt độ sôi:
- Tính tan trong nước: tan hoàn toàn
- Áp suất hơi:
- Độ nhớt:
2. Sản xuất
Propylene glycol ether methyl được sản xuất bởi phản ứng của propylen oxit với methanol bằng một chất xúc tác
3. Ứng dụng
Hóa chất trung gian để sản xuất propylen glycol ether methyl acetate (PMA)
Dung môi cho sơn, vecni, mực in, chất tẩy sơn, chất tẩy rửa, và tẩy nhờn
Cho sơn gốc nước và mực để thúc đẩy phản ứng tổng hợp polymer trong suốt quá trình sấy khô
Lớp phủ cho ô tô, kiến trúc, công nghiệp bảo trì, gỗ và chất phủ, và hoàn tất kim loại
Điện tử để sản xuất các sản phẩm cán đồng