Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

SETALUX 1251 XX-60

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Acrylic polyol với 2.7% OH (tính trên thành phần không bay hơi)
1.Đặc tính:
Khi kết hợp với poly-isocyanate sẽ cho màng sơn chống thấm nước tốt, bề mặt láng, chịu hóa chất tốt, chịu mài mòn, màu sáng, chống bị phấn hóa.
2.Thành phần dung môi: Xylene
3.Thông số kỹ thuật:
Tính chất
Giá trị
Đơn vị đo
         Phương pháp đo
SBM *                            ISO
Hàm lượng không bay hơi
59 – 61
%
001G **                         3251
Chỉ số acid
Max 6.0
mg KOH/g
303A                              3682
Độ nhớt (23°C)
ở 100 s-1
2.0 – 5.0
Pa.s
012J                                3219
Độ màu (Lico 200)             
max. 125
APHA
008F                               6271
Ngoại quan
trong suốt
017A
* SBM: Phương pháp xác định của Akzo Nobel
**  spreading agent, xylene
4.Tính chất tiêu biểu:
Tỉ trọng                                    :  0.98         g/cm3                                                           DIN 53217
Điểm chớp cháy                      :  25            °C                                                                 DIN 53213
5.Khả năng hòa tan:
Aliphatics                                            white spirit                                                         tan hạn chế
Aromatics                                            xylene                                                                 tan hoàn toàn
Esters                                                   ethyl acetate                                                      tan hoàn toàn
                                                             butyl acetate                                                     tan hoàn toàn
Ketones                                               acetone                                                              tan hoàn toàn
6.Ứng dụng:
Sơn PU 2 thành phần cho tàu biển và sơn phủ bảo vệ kim loại nói chung