Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

ALKYD 1463 HV

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1.Mô tả
Nhựa EBA 1463-70 HV là nhựa alkyd short oil gốc dầu đậu nành với độ nhớt cao, được sử dụng trong sơn NC và sơn AC.
2.Đặc tính
- Độ nhớt cao
- Nhanh khô
- Độ cứng cao
- Độ bám cao
- Độ bóng và khả năng giữ bóng cao
3.Ứng dụng đề nghị
- Sơn AC
- Sơn NC
4.Thành phần
- Gốc dầu                     : Đậu nành
- Độ dài dầu                 : 36%
- Dung môi                   : Xylene
- Hàm lượng PA           : 41%
5.Thông số kỹ thuật
- Hàm lượng không bay hơi                   : 70 ± 1%
- Độ nhớt (25oC, Gardner-Holdt)         : Z5-Z7 (60% trong xylene)
- Chỉ số acid (mg KOH/g rắn)              : Max 10
- Độ màu (Gardner)                              : Max 3 (60% trong xylene)
- Ngoại quan                                        : Trong suốt
- Trọng lượng riêng (25oC)                   : ca 1.038
- Chỉ số OH (mg KOH/g rắn)               : ca 160
6.Khả năng hòa tan
- Alcohol                                              : tan một phần
- Ketone                                              : Tan
- Ester                                                  : Tan
- Aromatic Hydrocarbon                      : Tan
- Aliphatic Hydrocarbon                       : Tan một phần
7.Tính tương hợp
- Long oil Alkyd                                   : Không tương hợp
- Medium oil Alkyd                              : Hạn chế
- EBA 1423-70, 1424-70, 1427-70     : Hoàn toàn
- EBA 1461-70, 1463-70, 1466-70     : Hoàn toàn
- EBA 1492-70                                    : Hạn chế
- UF, MF, UMF resin                          : Hoàn toàn
- Nitrocellulose (1/2s)                           : Hoàn toàn
- Aromatic Polyisocyanate                    : Hoàn toàn
8.Đóng gói
200 kg/ phuy sắt
9.Bảo quản và sử dụng
Bảo quản đúng cách
Đậy kín nắp khi không sử dụng