Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

SETAL 8SS-70

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

Setal 8SS-70 là loại nhựa polyester bão hòa biến tính
2. Đặc tính

- Màu sắc tuyệt hảo
- Độ bóng cao và bền bóng
- Độ thịt cao
- Tương thích tốt với các loại chất rắn thuộc họ Polyisocyanate

3. Thông số kỹ thuật:

Gốc nhựa Polyester bão hòa biến tính
Độ màu (Gardner) max 2
Độ nhớt (Gardner-Holdt, 25 Deg C) Z-Z3
Chỉ số acid 6-12
Hàm lượng rắn 70%
Dung môi Butyl Acetate

Ứng dụng
- Dùng để sản xuất dầu bóng PU 2 thành phần bóng hoặc có màu, dùng để sơn trên gỗ