Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

GENEKYD 73203-80

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

Genekyd 73203-80 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu đậu nành, thiết kế chủ yếu để sản xuất các loại sơn NC và các loại sơn PU đòi hỏi khả năng bám dính tốt và nhanh khô

2. Đặc tính

- Độ bóng cao
- Nhanh khô
- Bám tốt
3. Thông số kỹ thuật:

Gốc dầu Dầu đậu nành
Độ dài dầu 35%
Hàm lượng PA 29%
Độ màu (Gardner) Max 2
Độ nhớt (Gardner-Holdt, 25 Deg C X - Z1
Chỉ số acid max 10
Chỉ số OH ca. 150
Hàm lượng rắn 80%
Dung môi Xylene

4. Khả năng hòa tan
- Rượu : Tan hạn chế
- Ketone :Tan hoàn toàn
- Ester :Tan hoàn toàn
- Aromatic Hydrocarbons :Tan hoàn toàn
- Aliphatic Hydrocarbons :Tan hạn chế

5. Tính tương thích
- Long Oil : Không tương thích
- Medium Oil : Rất hạn chế
- Short Oil : Hạn chế
- UF,  MF, UMF resin : Tương thích
- Nitrocellulose resin : Tương thích
- Aromatic/ Aliphatic isocyanate : Tương thích


Ứng dụng
- Dùng sản xuất sơn NC, sơn PU, sơn sấy, đóng rắn acid