Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

EVERKYD 6406-70X

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

EVERKYD 6406-X-70 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu dừa, được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các loại sơn công nghiệp, các loại sơn NC và các loại men hấp.

2. Đặc tính

- Độ cứng, độ bóng tốt
- Khả năng giữ màu cao
- Chịu hóa chất tốt

3. Khả năng hòa tan
- White Spirit : Không tan
- Toluene :Tan hoàn toàn
- Xylene :Tan hoàn toàn
- Butyl Acetate :Tan hoàn toàn
- MEK :Tan hoàn toàn
n-Butanol :Tan hạn chế

4. Tính tương thích
- Long Oil : Không tương thích
- Medium Oil : Không tương thích
- Short Oil : Tương thích
- Melamine resin : Tương thích
- Modified maleic resin : Tương thích
-Nitrocellulose resin : Tương thích

5. Thông số kỹ thuật
- Gốc dầu : Dầu dừa
- Độ dài dầu : 31%
- Hàm lượng PA : 44%
- Độ màu (Lovibond): : Max 4
- Độ nhớt: (Gardner-Holdt, 25 deg C : Z7-Z9
- Chỉ số acid : Max 12
- Hàm lượng rắn: : 70%
- Dung môi : Xylene

6. Ứng dụng
- EVERKYD 6406-X-70 được sử dụng trong các loại sơn NC và men hấp đa dụng
- Dùng trong sơn gỗ
- Đóng rắn acid
- Dùng với nhựa melamine