Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

TOLUENE

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Toluene (C6H5CH3) còn được gọi là Toluol, là một chất lỏng trong suốt, không tan trong nước, mùi đặc trưng của dung môi pha sơn, là một dẫn xuất của Benzene trong đó một nguyên tử Hidro được thay thể mởi một nhóm Methyl (-CH3).

I. Tính chất:

Nhóm methyl là nhóm đẩy điện tử nên với sự có mặt của nó, vòng thơm benzene sẽ giàu điện tử hơn, vì vậy mà họat tính của toluene sẽ mạnh hơn benzene khoảng 25 lần.

1.      Phản ứng với acid nitric:

2.      Phản ứng với acid sufuric:

3.      Phản ứng với Cl2:
II. Điều chế:

1.      Từ Benzene (phản ứng Friedel–Crafts)
Bezene phản ứng với methyl clhoride với sự hiện diện của AlCl3 sẽ cho ra Toluen:
      CH3Cl + AlCl3 → CH3+ + AlCl4-
      C6H5H + CH3+ + AlCl4- → C6H5CH3 + HCl + AlCl3
Các xúc tác có thể thay thế cho AlCl3:
AlCl3 > SbCl3 > SnCl4 > BF3 > ZnCl2 > HgCl2
2.      Từ Bromobenzene (phản ứng Wurtz-Fittig)
      C6H5Br + CH3Br + 2Na → C6H5CH3 + 2NaBr
3.   Từ acid toluic (decarboxy hóa)
      C6H4CH3COONa (sodium toluate) + NaOH → C6H5CH3 (toluene) + Na2CO3
4.   Từ cresol
      C6H4CH3OH (cresol) + Zn → C6H5CH3 (toluene) + ZnO
5.   Từ acid toluenesulfonic
      CH3C6H4SO3H (toluenesulfonic acid) + HOH (steam) → C6H5CH3 (toluene) + H2SO4

III. Ứng dụng:

1. Sơn bề mặt

- Toluene được dùng chủ yếu trong các ứng dụng cần khả năng hoà tan và độ bay hơi cao nhất như sản xuất nhựa tổng hợp, sản xuất sơn.

- Được dùng rộng rãi trong cả sơn xe hơi và sơn đồ đạc trong nhà, sơn quét, và sơn tàu biển.
- Toluene cũng được dùng làm chất pha loãng và là một thành phần trong sản phẩm tẩy rữa.

2. Keo dán

- Do khả năng hoà tan mạnh nên Toluene được dùng trong sản xuất keo dán và các sản phẩm cùng loại, dùng trong keo dán cao su, ximăng cao su

3. Phụ gia cho nhiên liệu

-Toluene  được dùng làm chất cải thiện chỉ số octane của xăng dầu, và làm chất mang phụ gia cho nhiên liệu.Thông thường, khi thêm chỉ một lượng tương đối nhỏ Toluene vào xăng dầu sẽ làm tăng đáng kế chỉ số octane của nhiên liệu. 

4.Các ứng dụng khác của Toluene/toluene
- Sản xuất thuốc nhuộm
- Trong ngành Y khoa
- Sản xuất nước hoa
- Sản xuất Mực in