Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

ISO-BUTANOL

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Isobutanol là hợp chất hữu cơ có công thức (CH3)2CHCH2OH, là chất lỏng không màu, dễ cháy, có mùi đặc trưng chủ yếu dùng làm dung môi. Các đồng phân của nó gồm n-butanol, 2-tutanol, và tert-butanol. Tất cả các chất này đều có một vai trò quan trong trong công nghiệp

1. Tính chất

- Số Cas: 78-83-1
- Công thức phân tử: C4H10O
- Khối lượng phân tử: 74.122 g/mol
- Ngoại quan: Chất lỏng không màu
- Mùi:
- Tỉ trọng: 0.802 g/cm3
- Nhiệt độ đông đặc: -101.9oC
- Nhiệt độ sôi: 107.89oC
- Tính tan trong nước:87 ml/L
- Áp suất hơi:1.39 kPa
- Độ nhớt: 3.95 cP ở 20oC

2. Sản xuất:

Isobutanol được sản xuất bằng phản ứng carbonyl hóa propylene. Trong 2 phương pháp được thực hiện trong công nghiệp thì phương pháp hydroformilation được ứng dụng phổ biến hơn và tạo ra một hỗn hợp của n- và iso-butyraldehyd, chất này sau đó tạo thành các alcol tương ứng là n- và iso-butanol sau đó được tách ra. Phương pháp carbonyl hóa Reppe cũng được ứng dụng.

Isobutanol cũng được sản xuất tự nhiên qua quá trình lên men carbohydrate và cũng có thể là sản phẩm phụ của quá trình phân hủy các chất hữu cơ.

3. Ứng dụng

- Là nguyên liệu sản xuất isobutyl acetate - một chất được dùng làm dung môi pha sơn, và là hương liệu trong công nghiệp thực phẩm.
- Là tiền chất của các isobutyl ester như chất hóa dẻo Diisobutyl Phthalate (DIBP).
- Dung môi pha sơn
- Chất tẩy sơn
- Thành phần trong mực in
- Phụ gia cho sơn, giảm độ nhớt, cải thiện tính chảy
- Phụ gia trong xăng, làm giảm sự đóng băng cho bộ chế hòa khí.
- Phụ gia đánh bóng ô tô
- Phụ gia tẩy rửa sơn ô tô
- Chất ly trích trong sản xuất các hợp chất hữu cơ.