Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

DESMODUR T80 (T.D.I, TDI)

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Tính chất chung và ứng dụng
Desmodur T80 là hỗn hợp của 2 đồng phân 2,4-Toluene diisocyanate (A) và 2,6-Toluene diisocyanate (B) với tỉ lệ 8:2, được dùng để sản xuất polyurethanes.

  
Lấy mẫu
Tuyệt đối không để tiếp xúc với hơi nước


Thông số kỹ thuật

Đặc tính
Kết quả
Đơn vị
Phương pháp
Hàm lượng
³ 99.5
% wt
2011-0504901-95
Hàm lương 2,4 isomers
79.5-81.5
% wt
2012-0397101-93
Hàm lượng Cl2
£ 0.01
% wt
2011-0451401-94
Chỉ số acid
£ 0.004
% wt
2011-0325601-92


Thông số khác

Đặc tính
Kết quả
Đơn vị
Phương pháp
Ngoại quan
Không màu đến nâu sẫm

DIN ISO 6271
Tỉ trọng ở 25oC
~ 1.22
g/cm3
DIN 51757
Độ nhớt ở 25oC
~ 3
mPa.s
DIN 53015
Hàm lượng NCO
Min 48
% wt
DIN 53185
Điểm đông
~ 13
oC
DIN 53175
Điểm chớp cháy
127
oC
DIN 51758
* Những thông chỉ này chỉ mang tính chất tham khảo thêm


Lưu trữ
Nhiệt độ khuyến nghị trong quá trình lưu trữ 18-30oC
Thời gian sống: 6 tháng trong điều kiện đậy kín không tiếp xúc hơi ẩm
Nhiệt độ khuyến nghị trong quá trình chế biến: 20-25oC