Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

BECKOSOL ES 6501-80N

THÔNG TIN SẢN PHẨM
 

1. Mô tả

Beckosol 6501 là nhựa alkyd béo gốc dầu đậu nành

2. Đặc tính

- Độ màu sáng
- Dễ chà nhám
- Dày thịt và độ chảy tốt
- Bền bóng

3. Khả năng hòa tan
- Rượu
:Không tan
- Ketone
:Tan
- Ester
:Tan
- Aromatic
:Tan
- Aliphatic
:Tan

4. Thông số kỹ thuật
- Gốc dầu
: Dầu đậu nành
- Độ dài dầu
: 64%
- Hàm lượng PA
: 25%
- Độ màu (Gardner):
: Max 6
- Độ nhớt: (Gardner-Holdt, 25 deg C)
: Z6-Z8 (30% white spirit)
- Chỉ số acid (mgKOH/g rắn)
: 3.9 – 9.0
- Hàm lượng rắn:
: 79-81%
- Dung môi hòa tan
: White spirit

5. Ứng dụng 
- Sơn trang trí, kiến trúc
- Sơn alkyd
- Sơn trên thép
- Sơn tàu biển