Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Methylene Diphenyl Diisocyanate (MDI, C5H10N2O2, Pure MDI, 4,4'-methylene diphenyl diisocyanate, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, Desmodur 44V20L, Millionate MR200)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CTHH
C5H10N2O2
Tên khácPure MDI; 4,4'-methylene diphenyl diisocyanate; 4,4'-diphenylmethane diisocyanate; Desmodur 44V20L; Millionate MR200
Số CAS
[97568-33-7]
Khối lượng phân tử
250.25 g/mol
Tỷ trọng
1.230 g/ml, lỏng
Nhiệt độ sôi
314 0C
Nhiệt độ chảy
40 0C
Hàm lượng NCO
30.5 – 32.0
Hàm lượng Phenylisocyanate
Max 50 ppm
Quy cách
250kg/phuy
Xuất sứ
BAYER/ JAPAN
ỨNG DỤNG
Làm nguyên liệu trong ngành cách nhiệt, pannel, keo dán…