Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Ethyl Acetate (C4H8O2, Ethyl ethanoate, Ethyl ester, Acetic ester)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CTHH
C4H8O2
Tên khác
Ethyl ethanoate, Ethyl ester, Acetic ester.
Số CAS
[141-78-6]
Khối lượng phân tử
88.105 g/mol
Tỷ trọng
0.897 g/ml, lỏng, không màu
Nhiệt độ sôi
77.1 0C
Hàm lượng nước
Max. 0.05
Độ tinh khiết
Trên 99.8%
Chỉ số acid
Max. 0.01
Hàm lượng ethanol
Max. 0.1
ỨNG DỤNG
-         Ethyl acetate sử dụng như là một dung môi, chất pha loãng trong sơn, sơn móng tay, mực in,…